Звіт 2014 рік [Харківське методичне об’єднання бібліотек внз]

Анотація

У складі Харківського зонального методичного об’єднання у 2014 році діяло 36 бібліотек державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації з сукупним фондом 23 151 885 документів. Бібліотеки обслужили всіма структурними підрозділами 955 368 користувачів, яким було видано 25 124 964 документ.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Book and library history, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, Харківське методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, історія бібліотек, Центральна наукова бібліотека, Харьковский университет, история библиотек, Kharkov University, Центральная научная библиотека

Бібліографічний опис

Звіт 2014 рік / Харків. метод. об’єднання б-к вищих навч. закл. ; [голова метод. об’єднання б-к внз Харків. зони, директор ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна І. К. Журавльова ; уклад. Н. І. Лазаренко. – Харків, 2015. – 99 с. : іл., табл.

Зібрання