Вплив міграційних процесів на зміни чисельності населення Харківської області у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (за даними загальних переписів населення 1959–2001 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет

Анотація

Стаття присвячена аналізу міграційних процесів в Харківській області в 1959–2001 рр., виявленню їх регіональних тенденцій і витоків сучасної кризи відтворення народонаселення. Аналізуються загальні тенденції урбанізаційних процесів, динаміка міграції міського та сільського населення, вплив міграції на зміну чисельності населення Харківської області.

Опис

Рачков Євген – студент історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

міграція населення, Харківська область, маятникова міграція, демографічний перехід, демографічна криза

Бібліографічний опис

Рачков Євген. Вплив міграційних процесів на зміни чисельності населення Харківської області у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (за даними загальних переписів населення 1959–2001 рр.) / Рачков Євген// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 14. – С. 209–218.