Несприятливі фактори навколишнього середовища та оцінка ризику здоров’я населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розглянуто питання впливу несприятливих факторів навколишнього середовища на здоров’я населення, характер дії цих факторів та їх класифікація. Перераховані вимоги до методів оцінки антропогенного впливу на здоров’я населення. Надана концепція пороговості негативної дії забруднювачів на навколишнє середовище та розглянуто поняття оцінки ризику для здоров’я. The influence of unfavorable factors of the environment on human health, the nature of these factors and their classification. These requirements for the methods of assessment of human impact on health. Provided the concept of a threshold negative action of pollutants on the environment and discussed the concept of health risk assessment.

Опис

Ключові слова

несприятливі фактори, навколишнє середовище, здоров’я населення, оцінка ризику, пороговість, забруднення, adverse factors, the environment, public health, risk assessment, threshold, pollution

Бібліографічний опис

Прибилова В.М. Несприятливі фактори навколишнього середовища та оцінка ризику здоров’я населення / В.М. Прибилова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 221–224.