Інститут обізнаних осіб у змагальному кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-04-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Міністерство освіти та науки України. – Харків, 2017. Дисертація є комплексним науковим дослідженням теоретичних і практичних проблем залучення обізнаних осіб у кримінальному провадженні. Розглянуто генезис інституту обізнаних осіб у кримінальному проваджені. Надано визначення обізнаних осіб, до яких віднесені експерт, спеціаліст, перекладач, педагог, лікар, ревізор, перевіряючий, медичний працівник, психіатр, підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий які володіють спеціальними знаннями, особи, які надають консультації, проводять попередні дослідження об’єктів або перевірку об’єктів та осіб за криміналістичними обліками. Розкрито функції та проаналізовано процесуальні особливості залучення обізнаних осіб під час розслідування злочинів. Сформульовано низкувисновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавства та кримінального процесуального кодексу України в контексті предмета дослідження.

Опис

Ключові слова

кримінальне провадження, змагальність, експерт, спеціаліст, перекладач, педагог, психолог, лікар, психіатр, медичний працівник, ревізор, перевіряючий

Бібліографічний опис