Особистісні чинники формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків

Ескіз недоступний

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХАІ

Анотація

Роботу присвячено дослідженню загальнопсихологічних особливостей розвитку особистості та специфічних чинників, які приводять до формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків. В роботі визначено особливості шлюбно-рольових очікувань, типів мотивіровок вступу до шлюбу та подружніх «міфів» у чоловіків з різними варіантами співзалежності, структуру інфантильних статеворольових травм та «Я-концепції», девіації психосексуальної сфери, а також розроблено програму психотерапії відносин подружньої співзалежності у чоловіків.

Опис

Ключові слова

подружня співзалежність, інфантильні статеворольові психотравми, «міфи» співзалежної шлюбної мотивації, співзалежні подружні ролі та рольові якості, «Я-концепція», сексуальні фантазії та сновидіння, психотерапія співзалежності

Бібліографічний опис

Жидко М.Є. ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ПОДРУЖНЬОЇ СПІВЗАЛЕЖНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 – загальна психологія, історія психології/ М.Є. Жидко. - Харків, 2006. - 18 с.