Опричнина как русская метаисторическая универсалия в романе Владимира Сорокина «День опричника»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В роботі досліджуються провідні аспекти аксіологічної семантики роману Володимира Сорокіна «День опричника», що пов'язані з роллю концепта опричнини в структурі твору. In this article the problems according to ambivalence of valuable poetics of Vladimir Sorokin are considered.

Опис

Ключові слова

опричнина, Сорокин, «День опричника»

Бібліографічний опис

Бабай П.Н. Опричнина как русская метаисторическая универсалия в романе Владимира Сорокина «День опричника» / П.Н. Бабай // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 745. Сер.: Філологія. – Вип. 49. – С. 134 – 138