Мифопоэтическое пространство и текст в концепции В.Н. Топорова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НовГУ

Анотація

Критично аналізується стаття В.М. Топорова «Простір і текст». Ставиться під сумнів як просторовість тексту, і трактування простору як тексту. Звертається увага на штучність використання математичної символіки

Опис

Ключові слова

пространство, текст, множество, физическая среда, объём, форма, Хайдеггер, информация, Гайдеггер Мартін, простір, безліч, фізичне середовище, oб'єм, інформація

Бібліографічний опис

Калюжный В.Н. Мифопоэтическое пространство и текст в концепции В.Н. Топорова / В.Н.Калюжный // Бренное и вечное: образы мифа в пространствах современного мира: материалы Всероссийской научной конференции (2004 ; Великий Новгород) / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2004 – С. 58-62.