Нові інструменти зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів України у посткризовий період

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено детальний аналіз зовнішньоторговельної діяльності прикордонних регіонів України, охарактеризовані сучасні тенденції розвитку експорту та імпорту товарів та послуг. На основі розрахунків показників інтенсивності екс-порту, імпорту та коефіцієнту збалансованості зовнішньої торгівлі проведено групування регіонів з метою виявлення територіальних відмінностей у зовнішній торгівлі. Запропоновано модель розвитку зовнішньоторговельної діяльності прикордонних регіонів з урахуванням потенціалу єврорегіонів.

Опис

Ключові слова

прикордонний регіон, зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, сальдо зовнішньої торгівлі, збалансованість зовнішньої торгівлі, єврорегіон

Бібліографічний опис

Кірюхін Олексій, Кулєшова Ганна, Полякова Катерина. Нові інструменти зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів України у посткризовий період // Часопис соціально-економічної географії. – 2009. – Вип. 7(2). – С. 163 – 168