Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання (для студентів напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини»; рівень вищої освіти – бакалавр

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-03-15

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Видання містить загальні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини» (рівень вищої освіти – бакалавр), а саме: вимоги та пояснення щодо структури дипломної роботи, змісту окремих розділів, оформлення роботи в цілому та її складових елементів, порядку рецензування роботи, допуску до захисту та захисту випускних кваліфікаційних робіт.

Опис

Навчально-методичне видання

Ключові слова

Методичні рекомендації, Дипломна робота, Мета дослідження, Об'єкт дослідження, Структура роботи, Оформлення тексту, Викристані джерела, Допуск до захисту

Бібліографічний опис

Дипломна робота : методичні рекомендації до виконання (для студентів напряму підготовки 6.030203 – «Міжнародні економічні відносини»; рівень вищої освіти – бакалавр / уклад. А. П. Голіков, Л. І. Григорова-Беренда, Н. А. Казакова та ін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 36 с.