Інтернет-реклама як інноваційний елемент комплексу маркетингових комунікацій підприємств готельного бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ХНУ імені В. Н. Каразина

Анотація

Опис

Ключові слова

готельний бізнес, інтернет-реклама

Бібліографічний опис

Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та національний досвід: колективна монографія / за заг. ред. А.Ю. Парфіненка. - X.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. - 412 с. - розділ 3.3, с. 268-284.