Основні тенденції зміни політичного впливу католицької Церкви

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто основні етапи становлення католицької церкви. Представлено основні події, що мали вплив на положення Церкви у державі та змінювали роль, що вона відіграє у суспільстві. Розглянуто особливості політичного устрою держави – міста Ватикан, що є офіційним представництвом католицької церкви на сьогоднішній день.

Опис

Ключові слова

Ватикан, католицька церква, Реформація, Просвітництво

Бібліографічний опис

Вауліна Ф.В. Основні тенденції зміни політичного впливу католицької Церкви / Ф.В. Вауліна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 912: сер. «Питання політології», вип. 17. – С. 205 – 211.