Пенсійне забезпечення харків’ян під час гітлерівської окупації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто діяльність пенсійного підвідділу відділу суспільної опіки Харківської міської управи від його заснування в 1942-му до ліквідації в серпні 1943 р. Простежено процес реєстрації пенсіонерів та інвалідів і механізм виплати їм коштів у цей період. Визначено дві групи розподілу пенсіонерів і з’ясовано, які категорії пенсіонерів та інвалідів до якої з них входили; хто і скільки коштів отримував. Розкрито негативні чинники, що впливали на роботу підрозділу. Також з’ясовано, що розмір пенсії був набагато меншим від прожиткового мінімуму за часів гітлерівської окупації. В статье рассматривается деятельность пенсионного подотдела отдела общественной опеки Харьковской городской управы от его основания в 1942-м до ликвидации в августе 1943 г. Определен процесс регистрации пенсионеров и механизм выплаты им денег в это время. Показаны две группы распределения пенсионеров и инвалидов и какие категории пенсионеров и инвалидов к какой группе относились; кто и сколько денег получал. Раскрываются негативные причины, влиявшие на работу подотдела. Также автор приходит к выводу, что размер пенсии был намного меньше прожиточного минимума времен оккупации. The article deals with the activity of pension section of the department of public guardianship of Kharkov City Council from its foundation in 1942 to its fall in August 1943. The process of registration of pensioners and a mechanism for paying them money at that time was defined. There were two groups of pensioners and disabled people and there were categories of pensioners and disabled people to which group they belonged to, who and how much money they received. The negative reasons influenced on that section’s work are revealed. The author comes to the conclusion that the amount of the pension was much less than a living wage of that period.

Опис

Ключові слова

Харків, окупація, пенсія, пенсійний підвідділ, пенсіонер, інвалід, лікарсько-експертна трудова комісія, Харьков, оккупация, пенсия, пенсионный подотдел, пенсионер, инвалид, лечебно-экспертная трудовая комиссия, Kharkov, occupation, pension, pension section, pensioner, disabled people, medical expert labor commission

Бібліографічний опис

Дьякова О. В. Пенсійне забезпечення харків’ян під час гітлерівської окупації // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 66–70.