Цілі покарання. Поняття і мета

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Беккаріа, абсолютна теорія покарання, відносна теорія покарання, змішана теорія покарання, загальна превенція, приватна превенція

Бібліографічний опис

Жура В.О. ЦІЛІ ПОКАРАННЯ. ПОНЯТТЯ І МЕТА / В.О. Жура // Тези ІV Міжнародної наукової студентської конференції [«Від громадянського суспільства – до правової держави»], (Харків, 24 квітня 2009 року). – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 361– 363