Формування спеціальних знань і рухових навичок підлітків у процесі навчання основам здорового способу життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті надана тренінгова валеологічна авторська програма, яка розрахована для надання знань з основ здорового способу життя підліткам в умовах позашкільного навчального закладу. Заняття за даною програмою проводились у гуртках розвитку особистості Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості протягом 6 років. The valeological program which is directed on the receipt of knowledge on bases of healthy way of life by teenagers in out-of-school educational establishment is represented in the article. The lessons was conducted in the mugs of development of personality of Kharkov regional Palace of child's and youth creation during 6 years. В статье представлена тренинговая валеологическая авторская программа, которая направлена на получение знаний по основам здорового образа жизни подростков во внешкольном учебном заведении. Занятие по данной программе проводились в кружках развития личности Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества. на протяжении 6 лет.

Опис

Ключові слова

знання, школа, підліток, основи здорового способу життя, валеологічна освіта, валеологічна культура

Бібліографічний опис

Кабацька О.В. Формування спеціальних знань і рухових навичок підлітків у процесі навчання основам здорового способу життя / Кабацька О.В., Пугач Б.Я. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 818. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 5. – С.