Опыт цветового анализа художественного текста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена спробі кольорового аналізу художнього тексту, а також пропозиції моделі дослідницької роботи, яка може бути використана в області структурного літературознавства. The present article deals with the attempt of performing colour analysis of an artistic text and proposes a model of a research work which can be used in the field of structural literary studies.

Опис

Ключові слова

цветовой анализ литературного произведения, «цвет» сказки, тест Люшера, культуроника

Бібліографічний опис

Ткач Е.Е. Опыт цветового анализа художественного текста / Е.Е. Ткач // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 765. Сер.: Філологія. – Вип. 50. – С. 74 – 76