Радянська влада та росіяни в радянських політичних анекдотах на українську тематику

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет

Анотація

Стаття присвячена дослідженню двох найпопулярніших образів Інших в радянських політичних анекдотах на українську тематику – радянської влади та росіян. Існування образів розглядається крізь призму створення «таємних послань» у формі анекдотів до можновладців та сусіднього народу. За допомогою контент- аналізу та методів квантативной лінгвістики простежена трансформація образів в часовому просторі, порівнюються їх особливості.

Опис

Єремєєва Катерина – студентка історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

радянські політичні анекдоти, українська тематика, образи, ідентичність, Інші, радянська влада, росіяни

Бібліографічний опис

Єремєєва Катерина. Радянська влада та росіяни в радянських політичних анекдотах на українську тематику / Єремєєва Катерина// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 14. – С. 82–93.