Україна у світових міжнародно-регіональних політичних та економічних процесах: всеукраїнська науково-практична конференція (2022 ; Харків) : матеріали.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-10-08

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвячені актуальним міжнародним проблемам. До збірника увійшли публікації в яких досліджуються роль та місце України в міжнародних процесах, особливості двосторонньої та багатосторонньої взаємодії України з країнами Європи та світу, вплив російсько-української війни на сучасний стан міжнародних відносин, а також на розвиток світової економіки та міжнародного туризму

Опис

Ключові слова

міжнародні відносини, світова політика, дипломатія, Україна, російсько-українська війна, Європейська безпека, економіка, міжнародний туризм, туристична політика

Бібліографічний опис

Україна у світових міжнародно-регіональних політичних та економічних процесах: всеукраїнська науково-практична конференція (2022 ; Харків) : матеріали / Редкол.: О.В. Євтушенко, О.Д. Каплін, С.І. Лиман та інш.; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства. - Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. - 132 с.