Імперативні й диспозитивні норми в українській термінології (90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.)

Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье рассматриваются императивные и диспозитивные нормы в современной украинской терминологии в связи с нормализаторской деятельностью терминологов. The paper deals with the mandatory and optional norms in modern Ukrainian terminology with reference to normalization activities of the terminologists.

Опис

Ключові слова

українська термінологія, імперативна норма, диспозитивна норма, мовна норма

Бібліографічний опис

Боярова Л.Г. Імперативні й диспозитивні норми в українській термінології (90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Л.Г. Боярова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 765. Сер.: Філологія. – Вип. 50. – С. 39 – 43