Л. Добычин: маргинальная ментальность как основа творческой личности

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядаються сучасні погляди на феномен маргінальності. Автор виявляє специфіку проявів маргінальної ментальності у фактах біографії, творчих настановах та художньому доробку Л. Добичина. The article deals with the modern conceptions of marginality. The author investigates the forms of biographical and artistic expression of L. Dobychyn's marginal mentality.

Опис

Ключові слова

Добычин, маргинальность, творческая личность

Бібліографічний опис

Шеховцова Т.А. Л. Добычин: маргинальная ментальность как основа творческой личности / Т.А. Шеховцова // Фiлологiя : Збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна - Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2006. - № 1. – С. 126 – 148