Вивчення рекламної діяльності як актуальний напрямок університетської освіти майбутніх журналістів: методичні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статья посвящена методическим аспектам преподавания студентам-журналистам рекламной деятельности как весомого компонента и фактора формирования современного коммуникативного пространства. The article is devoted to methodical aspects of teaching to students-journalists of advertisement as a important components and factors of formation of modern communicative space.

Опис

Ключові слова

вивчення рекламної діяльності, журналістська освіта, Харкiвський унiверситет

Бібліографічний опис

Хавкіна Л.М. Вивчення рекламної діяльності як актуальний напрямок університетської освіти майбутніх журналістів: методичні аспекти / Л.М. Хавкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 766. Сер.: Філологія. – Вип. 51. – С. 25 – 29