Системне комплексне картографування регіонів України в умовах сталого їх розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Актуальний напрям науково-дослідної роботи, що проводиться на кафедрі фізичної географії та картографії, - «Розробка та обґрунтування теорії системного комплексного картографування регіонів України в умовах їх сталого розвитку». Однією з проблемних задач якої є створення програми системного комплексного картографування регіонів України згідно з координаційним планом МОНУ. Таким чином, мета статті полягає у розкритті засад теоретичної розробки Програми та її практичної реалізації.

Опис

Ключові слова

картографування регіонів України

Бібліографічний опис

Левицький І.Ю. Системне комплексне картографування регіонів України в умовах сталого їх розвитку / І.Ю. Левицький, В.А. Пересадько, А.М. Байназаров, Ю.І. Прасул, Д.О.Д’яченко // Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї: збiрник наукових праць / Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х.: Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна; Iнститут передових технологiй, 2008. – Вип.8. – С.