Образ, імідж, бренд регіону – чинники формування конкурентних переваг регіонального розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Досліджуються проблеми формування туристичного іміджу регіону. Туристичний імідж розглядається як чинник забезпечення конкурентоспроможності території, практика товаризації унікального ціннісного послання місцевої культури і формування на цій основі регіональної економіки ексклюзивності.

Опис

Ключові слова

Туристичний імідж, Імідж регіону, Туристична привабливість, конкурентоспроможність

Бібліографічний опис

Парфіненко А. Ю. Образ, імідж, бренд регіону – чинники формування конкурентних переваг регіонального розвитку / А. Ю. Парфіненко // Туристичний імідж регіону: монографія / за ред. А. Ю. Парфіненка – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 10-34.