Просторово-часові особливості розвитку сільського господарства Полтавської області

Ескіз недоступний

Дата

2012-04-27

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розкрито особливості розвитку сільського господарства у Полтавській області за останні 20 років. Виявлено місце сільського господарства у структурі економіки регіону, показано динаміку його розвитку. Проаналізовано зміни у структурі рослинництва та тваринництва. Наведено показники рентабельності виробництва основних видів продукції сільського господарства, проаналізовано рентабельність сільського господарства у розрізі районів Полтавської області, охарактеризовано причини його збитковості. Показано можливі зміни галузевої і територіальної структури сільського господарства регіону.

Опис

Ключові слова

сільське господарство, рослинництво, тваринництво, просторово-часові особливості, галузева структура, рентабельність

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2012. – Вип. 12 (1). – 183 – 187 с.