Інформаційне суспільство: новий образ влади в умовах техногенної цивілізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглядаються чинники трансформації політичної влади в інформаційну епоху. Акцентується увага на значенні знань як ключового ресурсу влади у здійсненні нею функцій управління та прогнозування, на особливостях сучасної мережевої суспільної структури. Робиться висновок щодо формування нового образу влади відповідно до викликів нової епохи. The factors of transformation of political power in information era are examined. It is paid attention on the role of knowledge as a main resource of power in administration and prognostication and specific of contemporary network society structure. The conclusion is about formation of new image of power according to challenges of new era.

Опис

Ключові слова

влада, інформаційна епоха, інформаційно-комунікативні технології, мережева держава, power, information era, informational and communicative technologies, network state

Бібліографічний опис

Авксентьєва Т.Г. Інформаційне суспільство: новий образ влади в умовах техногенної цивілізації / Т.Г. Авксентьєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1060. – 2013. – С. 10-16