Зарубіжний досвід організації соціального страхування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

соціальне страхування, суб’єкт, система, особа, страховик, страхувальник

Бібліографічний опис

Гриненко О.І. Зарубіжний досвід організації соціального страхування / Гриненко Олеся Іванівна // Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIІI Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 128–132.