Золотий колір - «ікона» світла» у збірці «Палімпсести» В. Стуса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье анализируются символика и коннотации золотого цвета в поэтическом сборнике В. Стуса «Палимпсесты». The symbolics and connotations of the golden colour in Stus's poetry collection «Palimpsesty» are analyzed.

Опис

Ключові слова

Стус, «Палімпсести», колористика, золотий колір

Бібліографічний опис

Савчук Г.О. Золотий колір - «ікона» світла» у збірці «Палімпсести» В. Стуса / Г.О. Савчук // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2005. – № 707. Сер.: Філологія. – Вип. 46. – С. 153 – 156