Річки Харківської області: стан та використання

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В статье дана характеристика рек Харьковской области, комплексное их использование, а также основные источники водоснабжения Харьковской области.

Опис

Ключові слова

використання річок, водопостачання, Сіверський Донець, водозабір

Бібліографічний опис

Локтіонова О. В., Річки Харківської області: стан та використання // «Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (6-8 квітня 2011 р.). - 2011. - С 73 - 75.