Інтракомунікації та їхня роль у функціонуванні сучасних організацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Lokotkova-Ternova O.Yu. Intracommunications and their role in the functioning of modern organizations. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Thesis of a Candidate Degree in Sociology: Specialty 22.00.04 – Special and Branch sociologies. – Kharkiv University of Humanities “People's Ukrainian Academy”; V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021. The main theoretical approaches to the study of the scientific heritage of the phenomenon of communication are considered, the sociological approach is defined as the basis for the most complete and systematic disclosure of the stated problems.

Опис

У дисертації представлено онтологічний і категоріальний аналіз проблематики комунікацій, розглянута методологія соціальних комунікацій. Запропоновано до розгляду підходи до визначення сутності процесу соціальної комунікації в узагальненому науковому знанні. Дисертація містить авторське визначення інтракомунікації та системи інтракомунікацій. Розглянуто змістовну сторону управління нею, позначено структуру, її традиційні та інноваційні складові. Процес управління інтракомунікацією в організації розглянуто з позиції «кубічних моделей інтракомунікацій». Позначено теоретичні та практичні аспекти інтракомунікаційного менеджменту.

Ключові слова

інтракомунікації, управління, інформація, організація, модель управління системою інтракомунікацій, intracommunication, management, information, organization

Бібліографічний опис

Локоткова-Тернова, Ольга Юріївна. Інтракомунікації та їхня роль у функціонуванні сучасних організацій : дисертація ... кандидата соціологічних наук (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології) / О.Ю. Локоткова-Тернова ; Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. - Харків, 2021. - 229 с.