Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Комплексне оцінювання і детальна характеристика водно-ресурсного потенціалу Харківської області з метою раціонального водокористування і водоспоживання в регіоні. Complex assessment and detailed characteristics of water and resource potential of Kharkov region with the aim of rational water use and water consumption in the region.

Опис

Ключові слова

водні ресурси, регіональний фактор розвитку, раціональне водокористування, водные ресурсы, региональный фактор развития, рациональное природопользование, water resources, regional factor of development, rational wildlife management

Бібліографічний опис

Клименко В.Г. Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Харківської області / .Г. Клименко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2008. – № 824. Сер.: Геологія–географія-екологія. – С. 127–130.