Особливості внутрішньої форми похідних слів із предметно-особовим значенням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті проаналізовано особливості внутрішньої форми похідних слів, у семантичній структурі яких одночасно реалізується значення особи і значення предмета. Визначено семантичні моделі похідних із предметно-особовим значенням. Установлена залежність між фразеологічністю семантики, властивою для значної кількості похідних, і їхньою внутрішньою формою. The article contains the analysis of derivative peculiarities of the inner form of derived words whose semantic structure reveals both the meaning of person and the meaning of subject. Semantic models of derivatives with a subject-personal meaning have been analyzed. The interrelation between the phraseological semantics characteristic of most derivatives.

Опис

Пономаренко Валентина Дмитрівна, к. філол. н., доцент кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

внутрішня форма, фразеологічність семантики, словотвірне значення, мотивувальна ознака, твірне слово, дериват

Бібліографічний опис

Пономаренко В.Д. Особливості внутрішньої форми похідних слів із предметно-особовим значенням / В.Д. Пономаренко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 145 – 148