Інноваційна компонента економічного потенціалу Харківського регіону

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стратегію інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізацій них викликів зазначено інноваційний розвиток економки держави та окремих її регіонів пріоритетним напрямом. В сучасних ринкових умовах стає все більш актуальною задача визначення внутрішніх резервів економічного розвитку, рішення якої пов’язується в першу чергу з розробкою нових підходів до визначення сутності та структури економічного потенціалу регіону.

Опис

Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р. / Гол. ред. колегії В.С. Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013.

Ключові слова

іновації, економічний потенціал, інноваційний потенціал

Бібліографічний опис