Проблеми та перспективи використання туристсько-рекреаційних ресурсів Херсонської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Як відомо, туризм наша держава декларує як пріоритетний напрямок розвитку національної економіки на законодавчому і концептуальному рівнях, це також впливає і на розвиток окремих регіонів, в том числі і Херсонської області, яка завдяки своєму географічному положенню та природно-ресурсному потенціалу характеризується активним розвитком туризму та рекреації.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

туризм, рекреація, туристсько-рекреаційні ресурси

Бібліографічний опис