Від невдоволення до спротиву: еволюція ставлення ніцше до держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена проблемі взаємодії держави та індивіда в політичній філософії Фрідріха Ніцше. У статті відстежується еволюція поглядів німецького філософа на сутність держави, аналізуються основні аспекти його критичного підходу. Особливу увагу приділено практикам спротиву державній політиці уніфікації та стандартизації в галузі, яка здобула в новітній політичній філософії назву „виробництва суб’єктивності”. This article concentrates on the problem of interaction of the state and the individual in the Friedrich Nietzsche’s political philosophy. It traces back the German philosopher’s evolution of his views on the essence of the state and analyses the main aspects of his critical approach. It emphasizes the problem of state policy of the unification and standardization in the field, which got the title of „the production of subjectivity” in modern political philosophy.

Опис

Ключові слова

держава, спротив, критика, стандарт, уніфікація, resistance, state,, critics, unification, standard

Бібліографічний опис

Канцедалов П.Б. Від невдоволення до спротиву: еволюція ставлення ніцше до держави / П.Б. Канцедалов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 984. – 2011. – С. 18-22