Нові знахідки Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

мікологія, гриби, біорізноманіття, Elmerina caryae

Бібліографічний опис

Ординець О. В. Нові знахідки Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid в Україні / Ординець О. В. // Біологія: від молекули до біосфери : Мат-ли V Міжнар. наук. конф. молодих науковців (Харків, 22-25 листопада 2010 р.) / Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків : «Оперативна поліграфія», 2010. — С. 386—387.