Оптична спектроскопія перенесення енергії електронного збудження в гібридних органо/неорганічних комплексах на основі наночастинок ReVO4 (Re = Gd, Y, Eu) і CaWO4

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-03-18

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

оптика, лазерная физика

Бібліографічний опис

Губенко К.О. Оптична спектроскопія перенесення енергії електронного збудження в гібридних органо/неорганічних комплексах на основі наночастинок ReVO4 (Re = Gd, Y, Eu) і CaWO4. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика (Фізико-математичні науки). – Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.