Основні підходи та проблеми визначення теоретико-методологічних засад політичного аналізу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Схарактеризовано теоретико-методологічні засади політичного аналізу як політико- управлінської наукової дисципліни. Доводиться, що сучасний політичний аналіз – це не тільки прикладний тип політологічного наукового дослідження, а й багаторівнева політико- управлінська наукова дисципліна, методологічну основу якої складає цілісна система методів і процедур наукового дослідження політичних проблем і ситуацій. Characterisic of theoretically-methodological principles of political analysis as politically administrative scientific discipline have been done. It is proved that the modern political analysis is not only applied type of politological scientific research, but also the multilevel politically administrative scientific discipline which methodological basis is made of integral system of methods and procedures of scientific research of political problems and situations.

Опис

Ключові слова

політичний аналіз, цілісна система методів і процедур дослідження, теоретико-прикладна, політико-управлінська наукова дисципліна, integral system of methods and research procedures, political analysis, theoretically-applied, politically administrative scientific discipline

Бібліографічний опис

Рубанов В.В. Основні підходи та проблеми визначення теоретико-методологічних засад політичного аналізу / В.В. Рубанов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія „Питання політології” – № 1007. – 2012. –С.6-9