Структурні зрушення в зайнятості населення Харківської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Зайнятість населення – це складне багатоаспектне явище, яке відображає участь населення в різних сферах і галузях економічної діяльності. Основні структурні зрушення зайнятості переважно визначаються трансформацією ринкових відносин, глобалізацією і регіоналізацією економіки, прогресом нових та новітніх технологій. Протягом останніх 15 років відбулися значні зміни в структурі зайнятості населення як світу так і України, актуальним також є дослідження цих змін на регіональному рівні, зокрема на прикладі Харківської області. Характеристика зайнятості населення з інтервалом у 5 років відображає реальні зміни спричинені впровадженням економічних реформ різними політичними силами.

Опис

Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 3 – 4 квітня 2014 р. / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014.

Ключові слова

населення, зайнятість населення

Бібліографічний опис