Українська неопатримоніальна демократія: формування, специфіка та тенденції розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена аналізу українського політичного режиму після Помаранчевої революції в порівняльній теоретичній перспективі. Особлива увага приділяється наслідкам конституційної реформи 2004 р. і формуванню нового типу політичної системи, а саме неопатримоніальної демократії як стандартної модифікації прем’єр-президентского режиму в умовах клієнтелістського середовища, де головним мотивом політики виступає „пошук ренти”.

Опис

Ключові слова

неопатримоніальна демократія, напівпрезиденціалізм, патронажно-клієнтарна мережа, пошук ренти, неопатримониальная демократия, полупрезиденциализм, патронажно-клиентарная сеть, поиск ренты, neopatrimonial democracy, semi-presidentialism, patron-client network, rent-seeking

Бібліографічний опис

Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна “Питання політології”. – 2011.- № 984.- С.45-51.