Бізнес-комунікації. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-09-14

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Конспект лекцій підготовлено відповідно до вимог галузевої компоненти стандарту вищої освіти з підготовки фахівців спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою кафедри управління та адміністрування. За кожною темою представлені питання для самоконтролю. Для студентів денної та заочної форм навчання.

Опис

Бізнес-комунікації. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти / Прус Ю. І. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. 149 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис