Учитель словесності: професія чи покликання?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті йдеться про психолого-педагогічне і методичне забезпечення курсу «Методика викладання мови і літератури в середній школі». Зокрема розглядаються складові педагогічної майстерності, педагогічної адаптації та умови формування педагогічних здібностей як запоруки успішної фахової підготовки вчителя-словесника. Наголошується на основних аспектах педагогічної діяльності, які формуються в процесі лекційних і семінарських занять, здатних забезпечити гармонійне поєднання філологічної ерудиції й методичної вправності.

Опис

Телехова Олександра Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Тесленко Оксана Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

методика викладання, педагогічна майстерність, педагогічна адаптація, педагогічні здібності

Бібліографічний опис

Телехова О.П. Учитель словесності: професія чи покликання? / Телехова Олександра Петрівна, Тесленко Оксана Валеріївна // Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника / Уклали Микола Філон, Тетяна Ларіна. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 600–607.