Дисципліна «Муніципальне управління» в підготовці магістрів економічної та соціальної географії

Анотація

Економічна і соціальна географія, займаючи важливе місце на стику природничих, суспільних та технічних наук сьогодні успішно може вирішувати важливі завдання удосконалення просторово-часової організації життєдіяльності суспільства; процесів його економічної, політичної, соціокультурної діяльності в умовах глобалізаційних виявів, оптимізації соціально-економічного розвитку конкретних територій, обґрунтування їх іміджу, взаємовідносин суспільства та природи й багато інших питань соціального значення. Фахівці в галузі соціально-економічної географії стають все більше затребувані в структурах та організаціях, що займаються питаннями регіонального розвитку. Підготовка таких спеціалістів необхідна і здійснюється в межах спеціальності «економічна та соціальна географія».

Опис

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми природничих наук та методики викладання» (до 80 річниці від дня створення природничо-географічного факультету): Матеріали доповідей / за загальною редакцією І.В. Марисової. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 244 с.

Ключові слова

муніципальне управління, управління, географія, дисципліна

Бібліографічний опис