Суспільно-географічні фактори розвитку сільського господарства Харківської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Формування галузі сільського господарства та особливостей її територіальної організації залежать від сукупності факторів, серед яких чільне місце посідають суспільно-географічні. Визначальний вплив на формування сільського господарства Харківської області мають такі суспільно-географічні фактори: рівень господарського освоєння території, потреби населення в продуктах харчування, характер розселення, рівень забезпечення трудовими ресурсами, віддаленість району від обласного центру. Саме від цих показників залежать особливості територіальної організації сільського господарства і регулярність зв’язків між його основними ланками.

Опис

Географія та екологія: наука і освіта: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), м. Умань, 10–11 квітня 2014 р. / відп. ред. О. В. Браславська – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014.

Ключові слова

сільське господарство, населення, система розселення

Бібліографічний опис