Интенциональный субъект и «дом бытия»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена розгляду значення для культурної семантики образу «оселя буття», розробляються методологічні проблеми лінгвокультурології. This article deals with semantics of an image "house of beeing" and methodological problems of lingvoculturology.

Опис

Ключові слова

метафора, «дом бытия», этнолингвистика, лингвокультурология

Бібліографічний опис

Маринчак В.А. Интенциональный субъект и «дом бытия» / В.А. Маринчак // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2007. – № 787. Сер.: Філологія. – Вип. 52. – С. 7 – 12