Етнографія українців у виданнях Воронезького, Курського та Харківського губернських статистичних комітетів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

У статті розглядається діяльність Харківського, Воронезького, Курського губернських статистичних комітетів у розрізі організації вивчення та популяризації знань з етнографії Слобожанщини. Аналізується стан дослідження краєзнавчої діяльності цих комітетів і робиться огляд їх видавничої справи у галузі етнографії краю. В статье рассматривается деятельность Харьковського, Воронежского, Курского губернских статистических комитетов в плане организации изучения и популяризации знаний по этнографии Слобожанщини. Анализируется состояние исследования краеведческой деятельности этих комитетов и делается обзор их издательской деятельности в области этнографии края. Kharkiv’s, Voronezh’s, Kursk’s province statistical committees activity in study and knowledges popularization of ethnography in Slobozhanschina region is examined. The ethnography activity of these committees (including publishing activity) is analysed.

Опис

http://www-philosophy.univer.kharkov.ua/ua/kafedra/visn_ua/visn_15.html

Ключові слова

губернський статистичний комітет, Слобожанщина, етнографічні дослідження, губернский статистический комитет, Слобожанщина, этнографические исследования, province’s statistical committee, Slobozhanschina, ethnographic researches

Бібліографічний опис

Аксьонова Н. В. Етнографія українців у виданнях Воронезького, Курського та Харківського губернських статистичних комітетів / Н. В. Аксьонова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1006. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 15. - C. 62-69.