Роль наукових товариств Південної України другої половини XIX – початку XX століття у збереженні історико-культурних цінностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна; історичний факультет

Анотація

Досліджуються процеси пам'яткоохоронної справи на території Південної України другої половини XIX – початку XX століття, та їх роль у охороні та збереженні історико-культурної спадщини українського народу. Аналізуються проблеми становлення та здобутки пам'яткоохоронної справи на даній території, на прикладах Одеського товариства історії та старожитностей та Таврійської і Катеринославської вчених архівних комісій.

Опис

Бублик Дарія – студентка історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

історико-культурні цінності, пам'яткоохоронна справа, наукові товариства, ОТІС, ГВАК

Бібліографічний опис

Бублик Дарія. Роль наукових товариств Південної України другої половини XIX – початку XX століття у збереженні історико-культурних цінностей / Бублик Дарія// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 14. – С. 183–189.