Вiсник Харкiвського унiверситету. № 78. Історія КПРС. Випуск 9

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1972

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський державний унiверситет iменi О.М. Горького

Анотація

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects, історія КПРС

Бібліографічний опис

Вiсник Харкiвського унiверситету. № 78. Історія КПРС. Випуск 9. – Харкiв: Видавництво ХДУ iменi О.М. Горького, 1972. – 108 с.