Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку : міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2022 ; Харків) : збірник тез доповідей

Ескіз

Дата

2022-11-25

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна

Анотація

У збірнику представлені тези доповідей учасників ІI Міжнародної науково-практичної конференції на загальну тему «Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку». Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст і оформлення матеріалів несуть автори. Усі права застережено. Посилання на матеріали обов’язкові.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, управління організаціями, цифрові трансформації, інноваційний розвиток, management of organizations, concepts, digital transformations, innovative development models

Бібліографічний опис

Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку = Modern management of organizations: concepts, digital transformations and innovative development models: міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2022 ; Харків) : збірник тез доповідей : [Електронний ресурс]/ Редкол.: Б.В. Самородов, доктор економічних наук, професор – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. – 554 с. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Процесор Pentium-класса; OC Windows 7/10 ; дисковод CD-ROM ; Acrobat Reader 10.