Кінетика диспергування при відпалі на повітрі золотих наноплівок, нанесених на оксидні матеріали

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

It is investigated kinetics of dispergation, which proceed in gold nanofilms by thickness of 100 nm put onto a surface alumina ceramics, leykosapphire and quartz glass as a result of them annealing in air at temperatures 800–1000°С during various time. It is revealed, that kinetics of dispergation has practically identical character for all three investigated oxides and it consist of rather slow films fragmentation as result of annealing at 800°С, which is considerably accelerated at rise in temperature, especially in a range 900–950°С. As a result of the further annealing at temperatures 950–1000°С there is only acquisition by films fragments more less rounded form. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Досліджено кінетику диспергування, що відбувається в золотих наноплівках товщиною 100 нм, нанесених на поверхні алюмооксидної кераміки, лейкосапфіру і кварцового скла та відпалених на повітрі при температурах 800–1000°С протягом різних часових проміжків. Виявлено, що кінетика диспергування має практично однаковий характер для всіх трьох досліджених оксидів і складається з досить повільного фрагментування плівок в результаті відпалу при 800°С, котре значно прискорюється при підвищенні температури, особливо в діапазоні 900–950°С. В результаті подальшого відпалу при температурах 950–1000°С відбувається лише процес набування фрагментами плівок більш-менш округлої форми.

Опис

Ключові слова

Thin films, dispergation, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Physics::Condensed matter physics::Surfaces and interfaces

Бібліографічний опис

Габ І. І., Костюк Б. Д., Стецюк Т. В., Дукаров С. В., Кришталь О. П. / Кінетика диспергування при відпалі на повітрі золотих наноплівок, нанесених на оксидні матеріали // Адгезия расплавов и пайка материалов. – 2010. – № 43. – С. 64–71.