Сучасні Балкани: внутрішньополітичні проблеми та зовнішньополітичні перспективи

Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей геополітичних та міжнаціональних процесів на Балканах. Аналізуються фактори, що негативно впливають на сучасний розвиток цих країн, встановленню їх політико-економічної стабільності і перешкоджають національно-культурній інтеграції балканських народів. Розглянуто перспективи зовнішньополітичного та міжнаціонального розвитку балканського регіону та акцентується увага на важливості перспективного співробітництва з українською державою.

Опис

Ключові слова

„балканізація”, постюгославський простір, фактори впливу, міжнаціональні конфлікти

Бібліографічний опис

Бірюкова О.О. Сучасні Балкани: внутрішньополітичні проблеми та зовнішньополітичні перспективи / О.О. Бірюкова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер. «Питання політології». – 2009. – № 861, вип. 15. – С. 218 – 227