Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема концептуалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті проводиться демаркація концептів «суб’єкт політики», «політичний актор», «агент політичних відносин», що застосовуються для позначення сил, що діють в політичному процесі. Здійснюється спроба концептуалізації категорії «політичний актор», маючі на увазі уособлених учасників політичного життя.

Опис

Ключові слова

суб’єкт політики, політичний актор, агент політичних відносин, політичний процес

Бібліографічний опис

Фоломєєв М. А. Політичні актори як дійові сили політичного процесу: проблема концептуалізації / М. А. Фоломєєв // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. — Дніпропетровськ: ДНУ імені Олеся Гончара, 2012. — № 9(2). — Вип. 22 (3). — С. 207—211.